محصولات
ترانکینگ
DLXترانکینگ
ساخت ترکیه

همراه بادرب - در سایزهای 50*100 و 35*100- شاخه 2 متری
درزگیر
ساخت ترکیه

درزگیر درب و بدنه
زاویه داخلی
ساخت ترکیه

متحرک- قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
مسدودکننده
ساخت ترکیه

قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
برق
ساخت ترکیه

در دو رنگ سفید و قرمر - قابل نصب بر روی انواع ترانک
Faceplate باریک
ساخت ترکیه

قابلیت نصب کیستون Cat5 و Cat6 و تلفن - قابل نصب بر روی انواع ترانک
Faceplate پهن
ساخت ترکیه

قابلیت نصب کیستون Cat5 و Cat6 و تلفن - قابل نصب بر روی انواع ترانک
5cm
ساخت ترکیه

شاخه 2متری- عرض 5 سانتی متر
7cm
ساخت ترکیه

شاخه 2متری- عرض 7 سانتی متر
9cm
ساخت ترکیه

شاخه 2متری- عرض 9 سانتی متر
9cm فلزی
ساخت ترکیه

شاخه 2متری- عرض 9 سانتی متر - از جنس آلومینیوم
زاویه تخت
ساخت ترکیه

متحرک- قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
سه راهی
ساخت ترکیه

قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
زاویه خارجی
ساخت ترکیه

متحرک- قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
کادر تکی
ساخت ترکیه

قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
کادر 2تایی
ساخت ترکیه

قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
کادر 3تایی
ساخت ترکیه

قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100
کادر 4تایی
ساخت ترکیه

قابلیت نصب برای ترانکها با سایز 50*100 و 35*100