محصولات
Cable Management
Metal
Plasticنگهدارنده فلزی کابل
ارتفاع 1U، عرض 19 اینچ ، 12 پورت

برای نگهداری و منظم کردن کابل های شبکه داخل رک
نگهدارنده پلاستیکی کابل
ارتفاع 1U، عرض 19 اینچ ، 12 پورت

برای نگهداری و منظم کردن کابل های شبکه داخل رک