محصولات
Faceplate
Faceplate
Table Box1Port
Face Plate روکار معمولی

در ابعاد 86*86 mm با قاب روکار به همراه شاتر در مدل یک پورت
2Port
Face Plate روکار معمولی

در ابعاد 86*86 mm با قاب روکار به همراه شاتر در مدل دو پورت
Back Box
قاب پشتی Faceplate یک پورت و دو پورت

در ابعاد 86*86 mm
1Port
باکس روکار طرح تلفنی درپوش دار

در مدل یک پورت
2Port
باکس روکار طرح تلفنی درپوش دار

در مدل دو پورت
1Port 45°
Face Plate 45°

در ابعاد 86*86 mm با قاب روکار به همراه شاتر در مدل یک پورت
2Port 45°
Face Plate 45°

در ابعاد 86*86 mm با قاب روکار به همراه شاتر در مدل دو پورت
1Port 45*45
مدل یک پورت

در ابعاد 45*45 mm به همراه شاتر قابلیت نصب بر روی انواع ترانک
2Port 45*45
مدل دو پورت

در ابعاد 45*45 mm به همراه شاتر قابلیت نصب بر روی انواع ترانک