محصولات
Patchcord
Cat5e
Cat6UTP
مطابق استاندارد :ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

100% مس و در اندازه های مختلف : 30 , 50 سانتیمتر و 1, 2 , 3 , 5 ,10 (meter) در رنگهای : زرد – آبی – سبز – قرمز – سفید
UTP
مطابق استاندارد :ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

100% مس و در اندازه های مختلف : 30 , 50 سانتیمتر و 1, 2 , 3 , 5 ,10 (meter) در رنگهای : زرد – آبی – سبز – قرمز – سفید
FTP
مطابق استاندارد :ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

100% مس و در اندازه های مختلف : 0.5, 1 , 2 , 3 , 5 (meter) در رنگهای : زرد – آبی – سبز – قرمز – سفید، دارای شیلد از جنس آلومینیوم و سوکت فلزی
FTP
مطابق استاندارد :ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

100% مس و در اندازه های مختلف : 0.5, 1 , 2 , 3 , 5 (meter) در رنگهای : زرد – آبی – سبز – قرمز – سفید، دارای شیلد از جنس آلومینیوم و سوکت فلزی