محصولات
Cable
Cat5e
Cat6
Cat7
LSZH
OutdoorUTP
مشخصات عمومی کابل ها: 4زوج کابل 100% مس - روکش کابل از جنس PVC - روکش سیم پولی اتیلن PE - مطابق استاندارد : ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

کاربرد: در تمامی شبکه های خانگی و شرکت های کوچک با سرعت 100Mbps
FTP
دارای روکش از جنس آلومینیوم

کاربرد: انتقال اطلاعات با سرعت 100Mbps با قابلیت خنثی نمودن اثرات نویز محیطی بر روی کابل
UTP
مشخصات عمومی کابل ها: 4زوج کابل 100% مس - روکش کابل از جنس PVC - روکش سیم پولی اتیلن PE - مطابق استاندارد : ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

کاربرد: در تمامی شبکه های سازمانی و شرکت های بزرگ
SFTP
دارای فویل و شیلد

کاربرد : جهت مصارف سازمانی و کارخانجات با سرعت 1000Mbps با قابلیت خنثی نمودن اثرات نویز محیطی بر روی کابل، از این کابل به خاطر داشتن یک لایه فویل و یک لایه شیلد می توان در کنار کابل برق به راحتی استفاده کرد
SFTP
دارای فویل و شیلد

کاربرد:انتقال اطلاعات با سرعت 100Mbps با قابلیت خنثی نمودن اثرات نویز محیطی بر روی کابل
FTP
دارای روکش از جنس آلومینیوم

کاربرد: انتقال اطلاعات با سرعت 1000Mbps با قابلیت خنثی نمودن اثرات نویز محیطی بر روی کابل
FFTP
دارای یک روکش فویل بر روی هر زوج و یک روکش فویل مجدد بر روی کابل

کاربرد: دارای فویل به منظور عدم تاثیر نویز و میدان های مغناطیسی بر روی کابل جهت مصارف در کنار کابل های برق و محیط های اداری و کارخانجات
Cat5e FTP
دارای روکش از جنس آلومینیوم

روکش کابل از جنس PE مخصوص فضاهای خارجی-با قابلیت خنثی نمودن اثرات نویز محیطی بر روی کابل - انتقال داده با سرعت 100Mbps
Cat6 SFTP
دارای فویل و شیلد

دارای دو لایه ی محافظ از جنسPVC-PE- مخصوص فضاهای خارجی - انتقال داده با سرعت1000Mbps
Cat6 SFTP SingelJ
دارای فویل و شیلد

دارای نخ ابریشمی با تحمل کشش بالا .سیم تخلیه، فویل و شیلد از جنس آلومینیوم، لایه ی محافظ از جنسPE مخصوص فضاهای خارجی
Cat6 UTP
مطابق استانداردهای ISO/IEC – 11801 and TIA/EIA – 568.B

روکش کابل از جنسLSZH، فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی، انتقال داده با سرعت 1000Mbps، پشتیبانی از فرکانس 250MHZ
Cat6 A UTP
مطابق استاندارد ISO/IEC – 11801 and TIA/EIA – 568

روکش کابل از جنسLSZH، فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی، انتقال داده با سرعت 1Gb/s تا10Gb/s . پشتیبانی از فرکانس 500MHZ
Cat6 SFTP
مطابق استاندارد :ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

سیم تخلیه،فویل و شیلد از جنس آلومینیوم، روکش کابل از جنسLSZH، فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی، انتقال داده با سرعت 1000Mbps، پشتیبانی از فرکانس 250MHZ