محصولات
''
Cat5e
Cat6
Cat7
LSZH
OutdoorFFTP
دارای یک روکش فویل بر روی هر زوج و یک روکش فویل مجدد بر روی کابل

کاربرد: دارای فویل به منظور عدم تاثیر نویز و میدان های مغناطیسی بر روی کابل جهت مصارف در کنار کابل های برق و محیط های اداری و کارخانجات