محصولات
''
Cat5e
Cat6
Cat7
LSZH
OutdoorCat6 UTP
مطابق استانداردهای ISO/IEC – 11801 and TIA/EIA – 568.B

روکش کابل از جنسLSZH، فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی، انتقال داده با سرعت 1000Mbps، پشتیبانی از فرکانس 250MHZ
Cat6 A UTP
مطابق استاندارد ISO/IEC – 11801 and TIA/EIA – 568

روکش کابل از جنسLSZH، فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی، انتقال داده با سرعت 1Gb/s تا10Gb/s . پشتیبانی از فرکانس 500MHZ
Cat6 SFTP
مطابق استاندارد :ISO/IEC-11081 and TIA/EIA-568B

سیم تخلیه،فویل و شیلد از جنس آلومینیوم، روکش کابل از جنسLSZH، فضاهای داخلی و دیتاسنترها به علت عدم تولید گاز سمی هنگام آتشسوزی، انتقال داده با سرعت 1000Mbps، پشتیبانی از فرکانس 250MHZ