محصولات
رک
دیواری
متعلقات رک4U
عمق 35 - درب توری فلزی

عرض 40 - امنیت بالا بعلت عدم بازشدن درب های کناری، رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک امکان ورود کابل از بالا و پایین رک
4U
عمق 50 - درب توری فلزی

امنیت بالا بعلت عدم بازشدن درب های کناری، رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک امکان ورود کابل از بالا و پایین رک
6U
6U عمق 32- درب فریم دار

امکان نصب تجهیزات استاندارد 19اینچ، دارای فن بزرگ 12*12 ،220ولت، دارای پاور چهارپورت، پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، امکان ورود کابل ها از بالاو پایین رک
7U
عمق 45- درب فریم دار

امکان نصب تجهیزات استاندارد 19اینچ، دارای فن بزرگ 12*12 ،220ولت، دارای پاور چهارپورت، پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، امکان ورود کابل ها از بالاو پایین رک
9U
عمق 60- درب فریم دار

امکان نصب تجهیزات استاندارد 19اینچ، درب های کناری بازشو و دارای قفل کلیدی، دارای فن بزرگ 12*12 ،220ولت، دارای پاور چهارپورت و یک عدد سینی، پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، امکان ورود کابل ها از بالاو پایین رک
12U
عمق 60- درب فریم دار

امکان نصب تجهیزات استاندارد 19اینچ، درب های کناری بازشو و دارای قفل کلیدی، دارای فن بزرگ 12*12 ،220ولت، دارای پاور چهارپورت و یک عدد سینی، پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک، امکان ورود کابل ها از بالاو پایین رک